top of page

MILJÖ

RibTours har under ett antal år arbetat för att minska miljöpåverkan på den miljö man verkar i. 2005 inleddes samarbete med Länsstyrelsen i Västra Götaland där man sökt information om vilka områden dessa anser mest känsliga för båtliv och som därmed bör undvikas.

RibTours samarbetar med Suzuki och använder idag de mest miljövänliga 4-takts utombordsalternativ som finns på marknaden. Våra motorer är av märket Suzuki DF 250 och av årsmodell 2011 samt Suzuki DF 300, årsmodell 2013, de senaste motorerna har ett nytt bränslesystem som kallas Lean Burn som reducerar bränsleförbrukningen med upp till 15% vid längre körning på konstant varvtal. här följer info om vilka märkningar som finns på dessa motorer.

Euro 1 Emissions Standards (EU direktiv 2003/44/EC) (KÄLLA: www.suzukimarin.se)

Detta märke representerar anpassningen för de EU-direktiv som gäller avgas- och bullernivå. EU-direktiven är satta av EU parlamentet och Rådet. Denna standard började gälla från den 1 januari 2006. De utombordsmotorer som uppfyllde emissionsstandarden för 2005 inkluderas även under denna klassificering.

CARB trestjärnig och tvåstjärnig

Stjärnmärkena representerar motorer som håller kraven från California Air Resources Board´s (CARB) 2008 emissionstandard. Det tvåstjärniga märket betyder att motorn håller kraven från 2004. CARB 2008 (trestjärnig) och CARB 2004 (tvåstjärnig) håller 65% respektive 20% lägre emissions än EPA 2006 standarden. Samtliga Suzuki motorer av 2007 års modeller uppfyller kraven för CARB 2008.

Rib Tours samarbetar med Aspen Petroleum som tillhandahåller en miljöanpassad alkylatbensin, som är en renare form utav bensin och innehåller minimalt med farliga ämnen såsom bensen och aromater. Målet är att framföra båtarna på bästa möjliga bränsle för att reducera miljöpåverkan.

Båtarna har en genomsnittlig förbrukning 3,3 Liter / Nm, tar man detta utslaget på 12 passagerare ombord får man en förbrukning på 0,275 Liter / Nm per person. Detta kan jämföras med bränsleförbrukningen för en 6m fritidsbåt med en 115 hk motor med 4 personer ombord. När vi framför våra båtar så ser vi alltid till att köra på det mest bränsle ekonomiska sättet. Vid transportkörningar dvs när vi kör för att hämta våra gäster, så ser vi till att hålla varvtalet på motorerna 60% av max varvtal, vilket ger oss lägsta förbrukning i förhållande till sträckan som körs.

När vi kör med gäster i båten håller vi max 85% av max varvtal, detta innebär att vi får en bränsleförbrukning som är 30% lägre än att hålla max varvtal.

Rib Tours genomför flertalet arrangemang ute på skärgårdsöar där vi alltid ser till att det är rent efter att vi har varit där, vi plockar även upp annat skräp som andra fritidsbåtsägare missat att ta med sig, skräp som drivit iland från havet, allt från gamla fiskenät till div plastemballage. Detta för att dels se till att öarna är rena och för att skapa en trivsam miljö för våra gäster.

bottom of page