top of page

RESEVILLKOR

§ Arrangör av resorna är Rib Tours Sweden AB, nedan kallad Rib Tours.

§ Resan/arrangemanget betalas till Rib Tours senast 14 dagar, enligt faktura, innan avfärd. Vid sen betalning skall kvitto uppvisas vid avresedatumet. Vid överenskommelse kan resan/arrangemanget betalas i efterskott.

§ Resa som ställs in pga. hårt vädret eller tekniskt fel på båten, ersättes med en ny resa vid ett annat datum. Rib Tours ersätter inte annan ekonomisk skada som uppkommer vid inställd resa.

§ Rib Tours har en P&I försäkring för samtliga passagerare som gäller som komplement för egen hemförsäkring eller företagsförsäkring vid skada.

§ Rib Tours reserverar sig för avvikande upphämtning och hemkomst tider för resan som kan uppstå under oförutsedda händelser. Ekonomisk ersättning utgår ej för detta.

§ Avbokning:

  • Vid avbokning senare än 14 dagar innan avfärd uttages en avgift på 30 % av resans pris exkl. moms.

  • Vid avbokning senare än 7 dagar innan avfärd uttages en avgift på 60% av resans pris exkl. moms.

  • Vid avbokning senare än 3 dagar innan avfärd sker ingen återbetalning av resans fakturerade belopp.

 

En likvärdig resa kan dock bokas om inom en (1) månad efter avbokningen.

§ Gällande säkerhetsföreskrifter skall meddelas passagerarna innan avfärd av Rib Tours personal på båten. Säkerhetsföreskrifterna skall följas av passagerarna, om passagerarna ej följer dessa utgår ingen ekonomisk ersättning för eventuell skada.

bottom of page